portada

instalaciones

situación

servicios

C. Oportunidades Entrevista

hemeroteca

Noticias'10

Oficina de Turismo 2008

ACIGU Inaugurou a Oficina de Turismo na Rúa do Porto

A Guarda, 13 de xuño de 2008. Onte, ás 12.00 horas, tivo lugar na sede da Asociación de Empresarios ACIGU CCA, unha reunión entre a presidenta Carmen Mª García Braga e José Manuel Figueroa (presidente do Patronato de Turismo Rías Baixas) e J. Octavio Rodríguez Nieto (director do Patronato Turismo Rías Baixas),  os que na súa estadía na sede de ACIGU puideron coñecer os novos proxectos e intercambiar opinións en relación ao turismo do Baixo Miño e todo o relacionado co Patronato, así como as novas tecnoloxías empregadas de cara a Ao estudo e rexistro de visitas.

          Despois da reunión, o traxecto dende a Praza da Igrexa ata a rúa do Porto fíxose dando un paseo, xa que o día convidaba a facelo.

As 13.00 horas quedaba inaugurada, pola presidenta de ACIGU Carmen Mª García Braga, Chema Figueroa e J. Octavio Rodríguez Nieto, acompañados por Emiliano López Piñeiro y Juan Jesús González Fernández (directores de Caixanova), Fátima Iglesias Ferreira y Fernando Domínguez Martínez (concelleiros do PP da Guarda), xunto cos dous técnicos de turismo, e se daba por iniciada a temporada de verán, para a promoción da Comarca do Baixo Miño e dos máis de 200 asociados de ACIGU. 

          Entre os primeiros visitantes á Oficina de Turismo de ACIGU estiveron Francisco Ríos e Rosa Pérez, que quixo deixar moi claro que viñan de Lliria (Valencia), e percorren Galicia, destacando a calidade da súa gastronomía e a paisaxe que ofrece esta terra, reafirmando que están encantado de atoparse nesta comunidade.

          Trala inauguración da Oficina de Turismo de ACIGU os representantes da Asociación e os asistentes ao acto dirixíronse ata o Centro de Oportunidades de ACIGU, na rúa Inguieiros. Os convidados puideron coñecer as instalacións e ao persoal, aproveitando a Presidenta a explicar o funcionamento deste centro de oportunidades.

          ACIGU CCA comprometeuse co Patronato de Turismo Rías Baixas a facer entrega periodicamente de balances estatísticos das visitas e consultas da Oficina de Turismo.

          O Plan Turístico de ACIGU CCA baséase nas seguintes áreas de actuación:

·        formación

·        información

·        promoción

·        calidade

          Impulsando a formación turística e creación dos medios para elo, analizando e homoxeneizando a imaxe turística, consolidando a articulación e coordinación das actuacións promocionais, afianzando os fundamentos metodolóxicos que melloran a súa eficacia e difundindo a importancia da calidade na prestación dos nosos servicios.

          A continuación detallamos un resume da análise realizada dende  o departamento  turístico da asociación nos últimos cinco anos.

Procedencia:

          As cinco comunidades que máis nos visitaron foron:

·        Madrid  22,5 %

·        Castilla - León 16,5 %

·        Pais Vasco 11,50 %

·        Asturias 9,5 %

·        Cataluña 9,2 %

          A porcentaxe de estranxeiros do total de visitantes foi do 8 %, dos que destacan os seguintes países:

·        Portugal

·        Francia

·        Reino Unido

·        Arxentina

·        Uruguai

          A media de consultas nos últimos cinco anos nas oficinas de Turismo da Asociación de Empresarios de A Guarda (ACIGU CCA) foi de 23.895 anuais.